EGEN S.A.

Smoluchowskiego 1B

20-474 Lublin

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

94 1020 3147 0000 8902 0145 9031

W tytule płatności prosimy o wpisanie numeru zamówienia